Aktuelt

Nytt tilfelle av Covid-19

Skolen mottok melding fra samfunnsmedisinsk enhet i Lørenskog kommune seint på kvelden 24.11.20 om at vi har fått påvist nytt tilfelle av Covid-19. Denne gangen er det en elev i 2MKA (Medier og kommunikasjon). Alle elever og ansatte ble orientert på teams samme kveld.  Vedlagt finner du informasjonsskriv datert 25.11.20  Aktuelle nærkontakter er / vil bli orientert via kommunens smittevern.  Skolen fortsetter arbeidet med informasjon til elevene om å holde avstand, vaske hender, benytte stasjoner for antibac og holde seg hjemme om man er syk. mvh rektor   Informasjonsskriv fra Lørenskog kommune (PDF, 112 kB) Svar Videresend

Elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Elevundersøkelsen vil bli gjennomført på skolen i uke 49 og 50. Les her informasjon til foresatte Les her informasjon til elever Vg1, Vg 2 og Vg3 Les mer om undersøkelsen her (PDF, 53 kB)

Skolen har i dag 19.11.20 mottatt melding fra samfunnsmedisinsk enhet i Lørenskog kommune om at vi har fått påvist nytt tilfelle av Covid-19.

Denne gangen er det en elev på VG2 studiespesialisering. Aktuelle nærkontakter er orientert via kommunens smittevern.  Skolen fortsetter arbeidet med informasjon til elevene om å holde avstand, vaske hender, benytte stasjoner for antibac og holde seg hjemme om man er syk. mvh rektor Atle Solberg Berland Informasjonsskriv fra Lørenskog kommune (PDF, 106 kB)  

Undervisning på digitale flater

For å redusere antall elever i skolebygget hver dag har vi valgt å organisere opplæringen slik at det blir fysisk oppmøte og undervisning på digitale flater annenhver dag.  Smittevernveilederen er tydelig på det skal være minst en meter avstand mellom elever i alle situasjoner. Skolen har flere rom som er for små til å ivareta dette kravet og derfor har vi flyttet aktiviteter fra små til større rom.  Det er mange av våre elever som tar offentlig kommunikasjon. Trengsel på bussene gjør at det også her blir særdeles vanskelig å holde avstand. Ved at elevene møter fysisk på skolen annenhver dag er vi med på å redusere smittetrykket. Du kan holde deg oppdatert på: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-vgo

Skoleskyss og overfylte busser – hvordan hindre at alle elever tar samme avgang?

Ruter kommer med følgende oppfordring:

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret 2020/2021

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021. Ingen utenlandsreiser i skoleregi i Viken fylkeskommune ut skoleåret 2020/2021. Trude Rebecha Levare/Viken fylkeskommune

Presentasjon av skolen

Informasjon til foresatte

Til toppen