Korona og elever som er borte fra skolen

Litt om hva som skjer hvis du har karantene eller er syk og i isolasjon.

Koronavirus - Klikk for stort bildeKorona-virus CDC/Unsplash  

Korona og elever som er borte fra skolen 

Så lenge det er fare for smitte av koronavirus i samfunnet, vil elever være borte fra skolen i større grad enn normalt. Det vil i hovedsak være to grunner til dette: 

  1. Eleven er hjemme for å beskytte skolesamfunnet eller seg selv (risikogruppe) mot potensiell smitte  

  1. Eleven er borte fra skolen på grunn av sykdom  

I begge tilfeller må eleven opprette dialog med skolen.  

Karantene 

Dersom eleven er borte fra skolen på grunn av karantene, skal eleven få følge opplæringen digitalt uavhengig av grunnen til at eleven sitter i karantene. Opplæring over digitale flater er ikke fravær. Mens det er korona-smitte i samfunnet, må skolen tilby digital opplæring uten for store krav til dokumentasjon.  

Når det gjelder elever som er i karantene for å beskytte seg selv, er skolen i regelen kjent med eventuelle kroniske lidelser eller tilstander som tilsier at eleven skal i karantene. Dersom slikt ikke er kjent og mange elever ønsker digital opplæring, må elevene levere dokumentasjon på at slik opplæring er helsemessig nødvendig, slik at ikke tilrettelegging for digital opplæringen overstiger skolens kapasitet.   

Sykdom og isolasjon 

Hvis eleven er syk, skal eleven isoleres. Av de som får Covid 19, er noen arbeidsføre, andre får redusert almenntilstand og er ikke i stand til å gjøre skolearbeid. De elevene som er arbeidsføre må få følge opplæringen digitalt.  

Dokumentasjon 

De elevene som ikke er arbeidsføre, melder fra til skolen om fraværet som vanlig. Sannsynligvis er elever som er Covid 19-syke i kontakt med helsevesenet. Et koronatestresultat som viser at eleven har Covid 19 skal gjelde som dokumentasjon når dokumentet kommer fra rett instans og er datert før eller under elevens fraværsperiode. Legeerklæring gjelder som vanlig. Dersom eleven ikke skaffer dokumentasjon ved Covid 19-sykdom, gjelder 10-prosentregelen - altså ordinære fraværsregler- og rutiner. Se lenke under for informasjon fra Utdanningsdirektoratet. 

https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2020/ 

Foresatte har et ansvar for at kontakt med helsevesen og skole ivaretas og dokumentasjon fremlegges dersom eleven er under 18 år. 

Opplæring på digitale flater med årsak i korona 

Ulike elever og situasjoner vil kreve ulik tilrettelegging, men den enkleste formen for digital opplæring skjer ved at eleven overværer lærers undervisning via Teams, er med i gruppearbeid og samskriver via Teams, og får oppgaver og sender inn besvarelser digitalt. Det er opp til skolen å vurdere forsvarligheten i dette. 

For fag som krever at eleven utfører praktiske oppgaver, må skolen bruke løsninger som ble funnet mens skolene var stengt under første bølge av epidemien. Løsningene kan ikke gjøre at smittefarlige elever møter på fysisk på skolen, eller at lærere oppsøker elever hjemme. 

Koronasituasjonen er ressursmessig utfordrende for skolen, som for resten av samfunnet.  Dermed må det pedagogiske opplegget for den enkelte elev ses i sammenheng med opplegget for resten av læringsgruppa som eleven tilhører. 

Tilstedeværelse i opplæringen over digital flater registres på samme måte som om eleven var til stede i klasserommet. 10-prosents fraværsgrense gjelder som ellers, se informasjon på hjemmesidene til Viken fylkeskommune Fravær og fraværsregler. 

Til toppen