Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse tirsdag 9. mars: viken.no/mailand-vgs

Reiser på tvers av kommunegrensene

Tre ungdommer går mot rød buss - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  Rådsområdet utdanning og kompetanse i Viken har kontaktet Statsforvalteren i Oslo og Viken med spørsmål om elever bosatt i en av de ti nedstengte kommunene skal få reise til videregående skole utenfor kommunen. Svaret er som følger: Elevers reiser skal vurderes på linje med ansattes reiser – de er nødvendige, og elevene skal følge skolens organisering av opplæringen. Eksempelvis kan elever fra Enebakk reise til Lørenskog eller Lillestrøm videregående skoler.

Atle Solberg Berland
Rektor, Mailand videregående skole

Til toppen