Rektor Atle Solberg Berland ønsker velkommen til alle våre flotte elever!

Vi gleder oss til et nytt skoleår!

Tirsdag 18. august kunne vi ta imot 900 forventningsfulle elever. Våre ansatte er like forventningsfulle. Vi gleder oss til å få alle våre elever på skolen etter en vår med svært redusert tilstedeværelse grunnet Covid-19. 

Rektor framhevet skolens pedagogiske plattform som den sentrale bærebjelken for Mailand videregående skole: 

Faglig, åpen og skapende.  

Åpenhet, solidaritet og respekt er grunnleggende verdier vi jobber etter. Nysgjerrighet, forskertrang og skaperglede får vi til gjennom vårt samspill på ulike arenaer. 

Vårt mål er at hver enkelt elev skal oppleve trivsel og mestring. Gjennom læringssamtaler og gode dialoger undervegs i skoleåret skapes det gode relasjoner som er viktige for både faglig og sosial utvikling. 

Rektor framhevet også opplæringens verdigrunnlag i overordnet del: 

Dette er verdier som trekkes inn i opplæringen i det enkelte fag - der det naturlig hører hjemme. 

Rektor trakk også fram skolens styringsdokumenter, der Opplæringslova, Forskrift til opplæringslova og Viken sitt ordensreglement står sentralt. I ordensreglementet finner du både  rettigheter og plikter du har som elev i en "Vikenskole".

 Det er viktig at alle følger de generelle smittevernreglene som gjelder på gult nivå for Covid-19:

  • rene hender - god hygiene
  • hold avstand - ingen klemming
  • hold deg hjemme om du er syk

Inne i bygget har vi synlig informasjon som minner dere om Covid-19. Smitteverntiltakene som: avvikende pauser, matpause i klasserommet mm. er tiltak som er med på å redusere antall elever i fellesarealet til enhver tid. 

Så gjenstår det bare å ønske alle sammen lykke til.

Til toppen