Skoleskyss og overfylte busser – hvordan hindre at alle elever tar samme avgang?

Ruter kommer med følgende oppfordring:

I nesten alle områder hvor vi registrerer overfylte skolebusser så viser våre tellinger og trafikktall at det kun er avgangene nærmest skolens starttidspunkt at passasjertallet er for høyt. Det er særlig i områder med flere skoler på samme sted og høye elevantall at problemene er store. I flere av disse områdene kjører vi opptil 6-8 busser på samme tid. Likevel opplever vi at det «renner over», særlig om morgenen. Trafikktallene viser at dersom elevene hadde spredd seg på avgangene før eller etter den som er overfylt, så hadde problemet langt på vei vært løst. Ofte er det snakk om å reise 10-15 min før eller etter for å løse problemet. 

Til toppen