Undervisning på digitale flater

Arbeid på datamaskin - Klikk for stort bildeArbeid på datamaskin Avel Chuklanov / Unsplash

For å redusere antall elever i skolebygget hver dag har vi valgt å organisere opplæringen slik at det blir fysisk oppmøte og undervisning på digitale flater annenhver dag. 

Smittevernveilederen er tydelig på det skal være minst en meter avstand mellom elever i alle situasjoner. Skolen har flere rom som er for små til å ivareta dette kravet og derfor har vi flyttet aktiviteter fra små til større rom. 

Det er mange av våre elever som tar offentlig kommunikasjon. Trengsel på bussene gjør at det også her blir særdeles vanskelig å holde avstand. Ved at elevene møter fysisk på skolen annenhver dag er vi med på å redusere smittetrykket.

Du kan holde deg oppdatert på:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-vgo

Avdeling tilrettelagt opplæring, 1IMC og 1SRC vil ikke bli berørt av disse endringene. Vi vil gi særskilt informasjon til disse gruppene.

Vi henviser for øvrig til Viken sin hjemmeside for ytterligere informasjon: www.viken.no

mvh
Rektor

Til toppen