Skolens pedagogiske plattform

Mailand videregående skoles visjon er «Faglig - åpen - skapende»

 

Faglig

Mailand videregående skole kjennetegnes av variert og tilpasset opplæring av høy kvalitet og faglig dyktige lærere som ser alle elever. Med fokus på faglighet, trivsel og trygghet skaper vi et godt læringsmiljø. Vi utvikler reflekterte og engasjerte samfunnsborgere, studieforberedte elever og kompetente fagarbeidere. 

Åpen

Mailand videregående skole bygger på grunnleggende verdier som åpenhet, solidaritet og respekt. Vi tilbyr elevene våre en forståelse for språk og kultur gjennom utveksling og internasjonalt samarbeid. Slik ruster vi elevene våre for en global virkelighet i stadig endring.

Skapende

Mailand videregående skole fremmer nysgjerrighet, forskertrang og skaperglede gjennom samspill på ulike arenaer. Vi er en universitetsskole og har også et nært samarbeid med lokalt næringsliv. Varierte opplæringsmetoder som entreprenørskap på alle utdanningsprogram, tverrfaglighet og eget skaperverksted utfordrer våre elever til å tenke nytt og framtidsrettet.

Til toppen